KEMBARA PENDIDIK UTM 2015 KELAB SUKA BELAJAR

28-29.11.2015, PUKUL 8.00PG - 6 PETANG

Lokasi :PI1M BALOK.

Tujuan Program :

Kebaikan / Kelebihan Aktiviti :

Pelaksanaan Aktiviti Utama :

Aktiviti Sokongan :

Gambar peserta yang terlibat, yang diadakan

kembali ke halaman utama